31 jarig bestaan B.C. Den Hoorn

In 2016 was het 30 jaar geleden dat B.C. Den Hoorn werd opgericht door het Vrouwengilde. Reden om daar bij stil te staan en dit heuglijke feit met de leden te vieren. Na een gezellig en heerlijk buffet werd er een onderling toernooi gespeeld met de dinsdagmiddag en –avondgroep. En waarom zouden we daar geen jaarlijkse traditie van maken, werd er meteen geopperd. Na de penningmeester, Elfried, diep in de ogen hebben gekeken, kregen we groen licht om dit jaar het 31 jarig bestaan van B.C. Den Hoorn te vieren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering meldden Alice en Lida zich om het buffet te verzorgen. Marjolein en Wil zouden de organisatie van het toernooi voor hun rekening nemen. Op dinsdagavond 21 februari waren 45 leden naar de Hoornbloem gekomen en om 18.00 uur konden we gaan genieten van een zalig buffet. Aansluitend verplaatsten we ons naar de sporthal voor het sportieve gedeelte van de avond. Wil en Marjolein hadden ons in 4 groepen ingedeeld. Zo konden we met en tegen elkaar spelen. Het werd een gezellig toernooi waarin iedereen fijn heeft kunnen spelen. Na afloop konden we onze consumptiebonnen inwisselen voor een lekker drankje en was de avond weer snel voorbij. Op naar volgend jaar en dan het 32ste jaar. Wilt u er volgend jaar ook bij zijn, dan nodig ik u uit om bij ons te komen spelen. Onze speeltijden zijn: dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur of dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

Ik dank Lida, Alice, Marjolein en Wil voor hun inzet en iedereen voor hun deelname.

Ondertekening nieuwe statuten

Op woensdag 21 december 2016 is het bestuur naar notaris Buisman geweest om de nieuwe statuten te ondertekenen en daarna in ontvangst te nemen. Na jarenlang lid te zijn geweest van de Nederlandse Badminton Bond (NBB), heeft de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten om de verbintenis te ontbinden. De voorzitter,  de secretaris en de penningmeester voorzagen het document van een handtekening.

Nieuwsbrief B.C. den Hoorn 9-11-2016

Beste leden,

 

Op 30 november om 20:00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Hoornbloem.

Op verzoek van de leden om het lidmaatschap bij de badmintonbond te stoppen heeft het bestuur in samenwerking met een notaris nieuwe statuten opgesteld voor B.C. Den Hoorn.

Het voorstel van de statutenwijziging met kenmerk “AWB/ 124301.01” is eerder via mail verstuurd..

Een afdruk van de huidige statuten en het voorstel voor de gewijzigde statuten zijn tevens ter inzage beschikbaar bij het secretariaat van B.C. Den Hoorn (Bianca).

Tijdens de algemene ledenvergadering zal de wijziging van de statuten in stemming worden gebracht.

Indien u nog vragen heeft over de voorgenomen statutenwijziging dan verzoeken wij u dit voorafgaande aan de ledenvergadering aan het bestuur te melden via leden@bcdenhoorn.nl.

Om tot een besluit te komen voor het wijzigen van de statuten dient tenminste een derde van de leden een stem uit te brengen op de ledenvergadering.

Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn zal een nieuwe ledenvergadering moeten worden gehouden.

Stemming over het voorstel van de wijziging van statuten geschiedt mondeling tijdens de vergadering conform de huidige statuten.

Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Dringend verzoek van het bestuur is daarom om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur B.C. Den Hoorn

Nieuwsbrief B.C. Den Hoorn, 21-08-2016

Beste leden,

 

De vakantie is bijna afgelopen. Maandag gaan de scholen weer beginnen.

Onze eerste speeldag is op 30 augustus. Dit geldt voor zowel de dinsdagmiddag als de dinsdagavond.

De contributierekening komt eind september. Deze wordt op de speelmiddag of avond afgegeven. Mocht dat niet lukken, dan zal deze opgestuurd worden.

De contributie voor de dinsdagmiddag en avond is hetzelfde bedrag, namelijk €150,-

Daarnaast is er een ledenvergadering in de planning. Zo gauw er een datum bekend is, zal hier informatie over gestuurd worden.

Het bestuur wenst iedereen een heel sportief en gezellig speeljaar.

Hartelijke groeten,

 

Bestuur B.C. Den Hoorn.

Uitwisseling met B.C. Maassluis.

Op dinsdag 22 maart 2016 togen we om 8.00 uur richting Maassluis voor onze jaarlijkse uitwisseling met B.C. Maassluis. Het was een jubileum, want het was voor de 25e keer dat we elkaar ontmoetten. Om 9.00 uur begonnen we met de wedstrijden. Met en tegen elkaar. De groepen waren door elkaar gehusseld. Het werd weer een gezellig toernooi waarbij iedereen haar of zijn beste beentje voorzette. Aan het eind van de wedstrijden kreeg iedereen van zowel B.C. Maassluis als B.C. Den Hoorn een aandenken. Omdat het de 25e keer was, was er een speciaal aandenken gemaakt door een speler van B.C. Maassluis. Vervolgens gingen we naar de boot in de haven van Maassluis om daar te genieten van een heerlijke lunch. In juni komt Maassluis weer naar Den Hoorn.