Nieuwsbrief B.C. den Hoorn 9-11-2016

Beste leden,

 

Op 30 november om 20:00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Hoornbloem.

Op verzoek van de leden om het lidmaatschap bij de badmintonbond te stoppen heeft het bestuur in samenwerking met een notaris nieuwe statuten opgesteld voor B.C. Den Hoorn.

Het voorstel van de statutenwijziging met kenmerk “AWB/ 124301.01” is eerder via mail verstuurd..

Een afdruk van de huidige statuten en het voorstel voor de gewijzigde statuten zijn tevens ter inzage beschikbaar bij het secretariaat van B.C. Den Hoorn (Bianca).

Tijdens de algemene ledenvergadering zal de wijziging van de statuten in stemming worden gebracht.

Indien u nog vragen heeft over de voorgenomen statutenwijziging dan verzoeken wij u dit voorafgaande aan de ledenvergadering aan het bestuur te melden via leden@bcdenhoorn.nl.

Om tot een besluit te komen voor het wijzigen van de statuten dient tenminste een derde van de leden een stem uit te brengen op de ledenvergadering.

Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn zal een nieuwe ledenvergadering moeten worden gehouden.

Stemming over het voorstel van de wijziging van statuten geschiedt mondeling tijdens de vergadering conform de huidige statuten.

Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Dringend verzoek van het bestuur is daarom om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur B.C. Den Hoorn

Nieuwsbrief B.C. Den Hoorn, 21-08-2016

Beste leden,

 

De vakantie is bijna afgelopen. Maandag gaan de scholen weer beginnen.

Onze eerste speeldag is op 30 augustus. Dit geldt voor zowel de dinsdagmiddag als de dinsdagavond.

De contributierekening komt eind september. Deze wordt op de speelmiddag of avond afgegeven. Mocht dat niet lukken, dan zal deze opgestuurd worden.

De contributie voor de dinsdagmiddag en avond is hetzelfde bedrag, namelijk €150,-

Daarnaast is er een ledenvergadering in de planning. Zo gauw er een datum bekend is, zal hier informatie over gestuurd worden.

Het bestuur wenst iedereen een heel sportief en gezellig speeljaar.

Hartelijke groeten,

 

Bestuur B.C. Den Hoorn.

Uitwisseling met B.C. Maassluis.

Op dinsdag 22 maart 2016 togen we om 8.00 uur richting Maassluis voor onze jaarlijkse uitwisseling met B.C. Maassluis. Het was een jubileum, want het was voor de 25e keer dat we elkaar ontmoetten. Om 9.00 uur begonnen we met de wedstrijden. Met en tegen elkaar. De groepen waren door elkaar gehusseld. Het werd weer een gezellig toernooi waarbij iedereen haar of zijn beste beentje voorzette. Aan het eind van de wedstrijden kreeg iedereen van zowel B.C. Maassluis als B.C. Den Hoorn een aandenken. Omdat het de 25e keer was, was er een speciaal aandenken gemaakt door een speler van B.C. Maassluis. Vervolgens gingen we naar de boot in de haven van Maassluis om daar te genieten van een heerlijke lunch. In juni komt Maassluis weer naar Den Hoorn.

30 jarig bestaan BC Den Hoorn

Beste badmintonvrienden,

Dit jaar bestaat onze vereniging officieel 30 jaar. Een feit om bij stil te staan.
Gaarne willen we dat met jullie doen op dinsdag 9 februari a.s.
We beginnen met een lopend buffet om 17.30 uur tot ongeveer 19.15 uur.
Daarna zullen we het racket ter hand nemen om tijdens een gezellig onderling toernooi elkaar nog beter te leren kennen.
Het toernooi zal duren tot ongeveer 21.30 uur.
Vanaf volgende week liggen er inschrijfformulieren in de sporthal om je voor 1 of beide evenementen op te geven.
We hopen dat we met velen aanwezig zullen zijn.

Met sportieve groet,
Het bestuur van B.C. Den Hoorn

BC Den Hoorn seizoen 2015-2016

BC Den Hoorn gaat door met een nieuw bestuur: Chris Wessels en Elfried Kok nemen hierin het voortouw.

Dat betekent dat BC Den Hoorn ook na dit seizoen blijft zorgen voor de sportieve uitdaging op de badmintonbanen van sporthal de Hoornbloem. De jeugd stopt bij BC Den Hoorn. De laatste speelavond voor de jeugd was op 7 juli jl. Helaas is de zaal op woensdagavond niet meer beschikbaar. Dat betekent dat de senioren volgend seizoen op dinsdagmiddag en op dinsdagavond kunnen spelen. Specifieke tijden volgen uiteraard nog.

Alle leden krijgen via het nieuwe bestuur binnenkort alle informatie over het nieuwe seizoen.