Nieuwsbrief B.C. den Hoorn 9-11-2016

Beste leden,   Op 30 november om 20:00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Hoornbloem. Op verzoek van de leden om het lidmaatschap bij de badmintonbond te stoppen heeft het bestuur in samenwerking met een notaris nieuwe statuten opgesteld voor B.C. Den Hoorn. Het¬†voorstel van de statutenwijziging met … Continue reading