Ondertekening nieuwe statuten

Op woensdag 21 december 2016 is het bestuur naar notaris Buisman geweest om de nieuwe statuten te ondertekenen en daarna in ontvangst te nemen. Na jarenlang lid te zijn geweest van de Nederlandse Badminton Bond (NBB), heeft de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten om de verbintenis te ontbinden. … Continue reading