Ondertekening nieuwe statuten

Op woensdag 21 december 2016 is het bestuur naar notaris Buisman geweest om de nieuwe statuten te ondertekenen en daarna in ontvangst te nemen. Na jarenlang lid te zijn geweest van de Nederlandse Badminton Bond (NBB), heeft de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten om de verbintenis te ontbinden. … Continue reading

Nieuwsbrief B.C. den Hoorn 9-11-2016

Beste leden,   Op 30 november om 20:00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Hoornbloem. Op verzoek van de leden om het lidmaatschap bij de badmintonbond te stoppen heeft het bestuur in samenwerking met een notaris nieuwe statuten opgesteld voor B.C. Den Hoorn. Het voorstel van de statutenwijziging met … Continue reading