Ondertekening nieuwe statuten

Op woensdag 21 december is het bestuur naar notaris Buisman geweest om de nieuwe statuten te ondertekenen en daarna in ontvangst te nemen. Na jarenlang lid te zijn geweest van de Nederlandse Badminton Bond (NBB)< heeft de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten om de verbintenis te ontbinden. Op de foto’s is de officiële ondertekening door de voorzitter en de secretaris te zien. Ook de penningmeester moest het document van een handtekening voorzien. Hij ontving later van de notaris de financiële tegenprestatie.