Lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap bij BC Den Hoorn opzeggen?
Stuur dan voor 15 mei een e-mail naar leden@bcdenhoorn.nl.

Graag je aandacht en begrip voor het volgende:

BC Den Hoorn is een kleine vereniging met een beperkte begroting. Verkeerde inschatting van het aantal leden aan het einde van het seizoen betekent dat contributies niet tijdig aangepast kunnen worden en afspraken over zaalhuur met de Hoornbloem niet meer kunnen worden gewijzigd.  Dit kan leiden tot financiële tekorten voor de vereniging. je kunt ons helpen een verkeerde inschatting te voorkomen door tijdig op te zeggen. Aan de andere kant zijn wij bij niet tijdige opzegging helaas wel genoodzaakt om het contributiebedrag voor het volgende seizoen te innen. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via penningmeester@bcdenhoorn.nl.